[FS] Old sound Processor

pq sound

New member
Jul 5, 2024
1
0
1
Việt Nam!
pqsound.com
Bộ xử lý âm thanh 2 vào 6 ra - 3 vào 6 ra - 4 vào 8 ra phiên bản cũ. Có phần mềm trên PC để bạn cài đặt. Giá bán rẻ nhất 120 USD trở lên
Nếu bạn có nhu cầu, vui lòng liên hệ với tôi qua whatsapp + 8409729912363.jpg